Öringens lek i Höljerudsforsarna

Månadsskiftet oktober - november. Vi gör ett nytt försök att få se öringleken i Höljerudsforsarna. Under ledning av Thomas Enoksson, 0531-61759, hoppas vi få ta del av vad som sker under ytan. Datum och klockslag bestäms med kort varsel, så håll uppsikt efter annons i Dalslänningen. Samling vid Billingsfors kyrka för samåkning. Samarrangemang med Billingsfors Sportfiskeklubb och Studiefrämjandet. Ansvarig: Inge Haraldsson, 0531-33059.

20 oktober 2017 Fredag 09:15 - Söndag 09:15 Billingsfors Skogsdal Skog och naturvård

Månadsskiftet oktober - november. Vi gör ett nytt försök att få se öringleken i Höljerudsforsarna. Under ledning av Thomas Enoksson, 0531-61759, hoppas vi få ta del av vad som sker under ytan. Datum och klockslag bestäms med kort varsel, så håll uppsikt efter annons i Dalslänningen. Samling vid Billingsfors kyrka för samåkning. Samarrangemang med Billingsfors Sportfiskeklubb och Studiefrämjandet. Ansvarig: Inge Haraldsson, 0531-33059.