Ormen som åt upp en hel fågelfauna

Vi är alla bekanta med införda skadedjur som mördarsnigel och mink, och
invasiva växter som parkslide, björnloka och blomsterlupin. Ikväll lär vi känna
en ekologisk  marodör, som lever på andra sidan jordklotet: den bruna träd-
ormen (Boiga irregularis). Efter att ha liftat med människan till den mikrone-
siska ön Guam för ca 70 år sedan fann den ett dukat matbord. Ormpopula-
tionen växte exponentiellt och nästan alla skogslevande fåglar försvann ner
i ormmagar inom några decennier. Idag hörs ingen fågelsång på ön och eko-

14 februari 2019 Torsdag 19:00 - 21:30 Simrishamn Österlen Skog och naturvård

Vi är alla bekanta med införda skadedjur som mördarsnigel och mink, och
invasiva växter som parkslide, björnloka och blomsterlupin. Ikväll lär vi känna
en ekologisk  marodör, som lever på andra sidan jordklotet: den bruna träd-
ormen (Boiga irregularis). Efter att ha liftat med människan till den mikrone-
siska ön Guam för ca 70 år sedan fann den ett dukat matbord. Ormpopula-
tionen växte exponentiellt och nästan alla skogslevande fåglar försvann ner
i ormmagar inom några decennier. Idag hörs ingen fågelsång på ön och eko-
systemet är helt förändrat.

Björn Lardner bodde på Guam i 11 år och studerade ormarnas ekologi. Han
berättar till bilder om hur ormen kunnat ha så stor effekt på sin omgivning,
samt om vad som görs för att förhindra att den sprider sig till andra fågelrika
öar i Stilla Havet.

Föreningen bjuder på fika.