Paneldiskussion: Pandemin och klimatomställningen

Klimatkrisen har under året kommit i skuggan av den förödande spridningen av Covid-19. Ändå har många debattörer och forskare hävdat att pandemin skulle kunna sätta fart på omställningen till ett hållbart samhälle. Genom klokt riktade stimulans- och krispaket skulle det klimatsmarta kunna gynnas och det förorenande komma på efterkälken. När 2020 går mot sitt slut bjuder vi in en expertpanel för att diskutera hur det har blivit.

21 oktober 2020 Onsdag 18:00 Lund Lund Klimat, energi

Arrangemanget ingår i ett samarbete mellan Lunds Naturskyddsförening, Lunds stadsbibliotek och Lunds universitets Hållbarhetsforum. Alla kvällar i föreläsningsserien börjar kl 18 på Stadsbiblioteket och följs av en frågestund med möjlighet till diskussion.

OBS: På grund av de rekommendationer Folkhälsomyndigheten har tagit fram i syfte att minska smittspridning av covid-19 kräver alla programpunkter på Lunds stadsbibliotek anmälan. Mejla anmälan till folkbiblioteken@lund.se, ring 046-359 59 90 eller anmäl dig i bibliotekets infodiskar. Uppge ditt namn, dina kontaktuppgifter och vilken programpunkt anmälan avser. Biblioteket hanterar anmälningarna i turordning och bekräftar om du fått en plats eller inte. Observera att du ska ha fått en bekräftad plats för att få besöka arrangemanget.