Påskdagsvandring i "hjärtat" av Svartedalens vildmark

Vi lyssnar efter orre och trana på mossarna vid Stendammen, vandrar vid sjöar och besöker gamla torpruiner.

21 april 2019 Söndag 06:30 - 11:00 Kungälv Kungälv Skog och naturvård

Vi spanar efter skogssnäppa och storlom i sjöarna,  upplever skogens växter, djur och fåglar i nästan orörd natur i sparvugglans rike. Terrängen är bitvis brant och fuktig. Medelsvår vandring, längd ca 8 km. Tag med matsäck och rejäla skor/stövlar. Samling vid Kungälvsparken kl 06.30 eller vid Stendammen kl 07.00. Guide Kåre Ström. Samarrangemang med Västkuststiftelsen.