Periodiska systemet 150 år

Tisdag 26 mars kl 18.30

26 mars 2019 Tisdag 18:30 - 21:15 vaxholm Vaxholm Skola

Tisdag 26 mars kl 18.30

Mats Johnsson, Material- och Miljökemi vid Stockholms Universitet, berättar om hur listan över kända grundämnen började växa från slutet av 1700-talet och vilken roll Ytterby gruva hade för dessa upptäckter. Under 1800-talet började man arrangera grundämnena systematiskt. och upptäckter under 1900-talet ledde fram till dagens förståelse för periodiska systemet. När Dimitrij Mendelejev presenterade sin första version av periodiska systemet 1869 baserade han det på de 56 grundämnen som då var kända. Därefter har allt mer sofistikerade metoder använts ända fram till att grundämne 118, oganesson, upptäcktes för bara några år sedan. Lokal: Hamngatan 50. Info: Jan Holmbäck 070-719 22 00.