Personliga klimatavtryck mäts i Mariestad

Vi beräknar våra klimatavtryck och visar vad vi kan göra för att sänka dessa.

22 oktober 2020 Torsdag 17:00 Mariestad Mariestad Klimat, energi

Peter van der Tool och Hanna Jansson visar sin beräkningsmodell. Preliminärt i Studiefrämjandets lokal kl 17:00 – cirka 19:00. Kom och ge dina synpunkter, ju fler vi är desto mer kan vi lära oss av varandra.