Pingstaftonsvandring Säter

Vandring Solvarbo - Säterdalen

19 maj 2018 Lördag 09:00 - 16:00 Säter Säter Skog och naturvård

Dalatrafiks buss nr 212 går från Säter kl 9.00 och kostar 30 kr.

Turen beställs senast 2 tim före resan tel 0774-440000

Samling Solvarbo bystuga kl 09.30