Plast i stora lass

Återvinning av plast är ett sorgebarn, och vi vill ta reda på dels varför, dels vad vi kan göra åt det.

29 januari 2020 Onsdag 18:30 - 20:30 Vaxholm Vaxholm Hållbar konsumtion, Klimat, energi, Miljögifter

Olika former av plast fyller viktiga uppgifter i vår vardag, men förutom att plastråvaran kommer från fossila källor är den också ofta knepig att återvinna. Vad händer med plasten som vi lämnar på återvinningsstationen? Hur kan vi öka graden av återbruk och återvinning? Vilka alternativ till plast finns? Lena Lundberg, ansvarig för plastråvarufrågor på Innovations- och kemiindustrierna (IKEM) berättar om för- och nackdelar med plast, och hur hanteringen i olika led kan bli mer hållbar.

Plats: Hamngatan 50 i Vaxholm. Info: Jan Holmbäck 070-719 22 00.