Politikersamtal om natur/miljö inför EU-valet

14 maj 2019 Tisdag 18:30 - 20:00 Falun Dalarna länsförbund Klimat, energi, Skog och naturvård, Globalt arbete

Den 26 maj är det dags att välja vilka som ska representera Sverige i EU-parlamentet. Då avgörs hur en stor del av miljöpolitiken kommer att se ut de närmaste fem åren. Sveriges miljölagstiftning styrs nämligen på många sätt av beslut fattade på EU-nivå. Därför är det extremt viktigt att alla vi som bryr oss om miljö och klimat röstar i EU-valet. 

Välkommen till politikersamtal i Dalarna inför EU-valet!

Program

18.30  Inledning om klimat och biologisk mångfald m.m.
            Anton Grenholm, Naturskyddsföreningen Falun
18.45  Politikerrunda: Vad anser ditt parti vara viktigast just nu?
19.00  Frågor och samtal om natur- och miljöfrågor

Moderator: Ulla Gudmundson, som har lång erfarenhet av arbete med EU-frågor i UD och Bryssel, inklusive som expert i Kommissionen. Aktiv i #Fridays for future och medlem i Naturskyddsföreningen Rättvik.

Salomon Abresparr, vice ordförande i Naturskyddsföreningen medverkar också.

Plats: Gamla Elverket, lokal Folkbildaren, Ölandsg. 8 i Falun.

Arrangemanget sker i samarbete mellan Naturskyddsföreningen, Fridays for future Dalarna, Falu Miljögrupp, FN-föreningen, Omställning Falun, Studiefrämjandet m fl.

Varmt välkomna!

Naturskyddsföreningen har granskat hur de svenska EU-parlamentarikerna agerat i miljöfrågor de senaste fem åren och kommer att granska hur de ställer sig till Naturskyddsföreningens förslag till framtida politik. Den senare rapporten släpps omkring 8 maj. Se länk till höger.