Promenad längs Stenebyälven

Fredag 27 juli kl 17.00. Vi går längs den spångade leden utmed Stenebyälven. Den rika grönskan gör promenaden till ett nästan tropiskt äventyr. Vi startar från den norra p-platsen vid Steneby kyrka. Slingan är drygt en kilometer lång. Samarrangemang med Steneby Bygdegårdsförening, Steneby Hembygdsförening och Studiefrämjandet. Arrangemanget ingår i kommunens kulturvecka. Hela programmet kan hittas på Bengtsfors kommuns hemsida. Ledare: Inge Haraldsson, 0531-33059.

27 juli 2018 Fredag 17:00 Steneby kyrka Skogsdal Skog och naturvård

Fredag 27 juli kl 17.00. Vi går längs den spångade leden utmed Stenebyälven. Den rika grönskan gör promenaden till ett nästan tropiskt äventyr. Vi startar från den norra p-platsen vid Steneby kyrka. Slingan är drygt en kilometer lång. Samarrangemang med Steneby Bygdegårdsförening, Steneby Hembygdsförening och Studiefrämjandet. Arrangemanget ingår i kommunens kulturvecka. Hela programmet kan hittas på Bengtsfors kommuns hemsida. Ledare: Inge Haraldsson, 0531-33059.