Räfsning och borttagande av hö i stubbskottängen.

22 augusti 2015 Lördag 10:00 Hörjelgården, Sjöbo/Tomelilla, Skåne Skåne länsförbund Jordbruk och mat, Skog och naturvård

·         Räfsning och borttagande av hö i stubbskottängen. Arbetsdagar på Hörjelgården i samarbete med Studiefrämjandet. Vi börjar dagarna kl. 10.00 och håller på till c 14-15. Kläder efter väder, handskar är bra att ha med, samt matsäck.