Rättvis klimatomställning - 6 oktober

6 oktober 2020 Tisdag 18:30 - 20:00 Digitalt Gävleborg länsförbund Klimat, energi

Kl 18.30-20 med möjlighet att komma in och testa tekniken redan från 18. Verktyget är Teams eller Zoom.

Rättvis klimatomställning med Caroline Westblom

Vad skulle en rättvis klimatomställning innebära i Sverige i stort och i Hälsningland specifikt? Vilka rättviseaspekter behöver klimatarbetet beakta, och hur gör vi det? Välkommen till en digital kostnadsfri workshop 6 oktober kl 18:30-20. Arrangör är Naturskyddsföreningen i Söderhamn och Ljusdal  i samarbete med Naturskyddsföreningens rikskansli.

Caroline Westblom, klimatsakkunnig på Naturskyddsföreningens rikskansli, inleder med en kort dragning kring bakgrunden till begreppet rättvis klimatomställning, koppling till Parisavtalet och EUs och Sveriges klimatarbete. Därefter kommer deltagarna tillsammans att bidra med tankar, idéer, problemformuleringar och förslag på lösningar.

Workshoppen kommer att hållas via mötesverktyget Zoom. Mötesinbjudan skickar vi dig via mejl dagarna innan.Anmäl dig senast 2 oktober via denna länk:

https://naturskyddsforeningen.wufoo.com/forms/zlozni90g24bzf/

Den här digitala workshoppen är en av tre inom Naturskyddsföreningens kampanj “Fossilbefria Sverige”. Här kan ni läsa mer om de digitala workshopparna:

https://www.naturskyddsforeningen.se/vad-vi-gor/fossilbefria-sverige/digitala-workshoppar