Renovering av gamla stenmurar

Under årens lopp har betesdjuren ”stökat till” de gamla stenmurarna.

Vi återställer en del efter ett teoripass.

Välkommen till Hörjelgården och dess omgivningar! Du är alltid välkommen till gården, antingen på egen hand eller i samband med våra aktiviteter, som presenteras här. Nästan alla aktiviteter och arbetspass börjar 10.00 och pågår till c:a 15.00. Kläder efter väder. Hörjelgårdens Vänner bjuder på eftermiddagsfika med liten kaka efter avslutad arbetsdag, men ta med lunchmat.

31 mars 2019 Söndag 10:00 Hörjelgården Skåne länsförbund Jordbruk och mat, Skog och naturvård

Under årens lopp har betesdjuren ”stökat till” de gamla stenmurarna.

Vi återställer en del efter ett teoripass.

Välkommen till Hörjelgården och dess omgivningar! Du är alltid välkommen till gården, antingen på egen hand eller i samband med våra aktiviteter, som presenteras här. Nästan alla aktiviteter och arbetspass börjar 10.00 och pågår till c:a 15.00. Kläder efter väder. Hörjelgårdens Vänner bjuder på eftermiddagsfika med liten kaka efter avslutad arbetsdag, men ta med lunchmat.