Ringmärkarmorgon

Var med och se hur ringmärkning av småfåglar går till vid en av Dalarnas bästa fågellokaler - Lindängets fågelområde!

En barnvänlig aktivitet!

Medtag fika!

9 september 2018 Söndag 07:00 - 11:00 Orsa Orsa Skog och naturvård

Plats: Fågelplattformen, Lisselhedsvägen. Följ skyltning från E45 strax söder om Orsa hembygdsgård.

Aktiviteten är ett samarrangemang med Ovansiljans Ringmärkargrupp.

Se länkar här bredvid för mer information.

OBS: Inställt vid regn.