Risning (fagning) i stubbskottsängen

Alla gamla löv och nedfallna grenar samlas ihop och körs till kompost.

Välkommen till Hörjelgården och dess omgivningar! Du är alltid välkommen till gården, antingen på egen hand eller i samband med våra aktiviteter, som presenteras här. Nästan alla aktiviteter och arbetspass börjar 10.00 och pågår till c:a 15.00. Kläder efter väder. Hörjelgårdens Vänner bjuder på eftermiddagsfika med liten kaka efter avslutad arbetsdag, men ta med lunchmat.

 

13 april 2019 Lördag 10:00 Hörjelgården Skåne länsförbund Jordbruk och mat, Skog och naturvård

Alla gamla löv och nedfallna grenar samlas ihop och körs till kompost.

Välkommen till Hörjelgården och dess omgivningar! Du är alltid välkommen till gården, antingen på egen hand eller i samband med våra aktiviteter, som presenteras här. Nästan alla aktiviteter och arbetspass börjar 10.00 och pågår till c:a 15.00. Kläder efter väder. Hörjelgårdens Vänner bjuder på eftermiddagsfika med liten kaka efter avslutad arbetsdag, men ta med lunchmat.