Röjning i Glans kalkbrott vid Lenbergsvik

I de östra delarna av Östergötland finns det få platser med kalkberggrund. Lenbergsvik är en av dem. Där skulle den unika, kalkgynnade floran utarmas om inte området hölls öppet. Vi röjer därför kalkbrottet vår och höst vilket gynnar insekter och växter, inte minst alla orkidéer. Kalkbrottet är också ett vackert minnesmärke av en gammal kalkbrytningsepok. Vi röjer sly och eldar. Föreningen står för resekostnader. Ta med handskar och sekatör om du har (övriga redskap finns att låna) och matsäck.

 Samåkning kl. 09.00 från Östra Promenaden/Hospitalsgatan

10 april 2021 Lördag 09:00 - 14:00 Norrköping Norrköping Skog och naturvård

I de östra delarna av Östergötland finns det få platser med kalkberggrund. Lenbergsvik är en av dem. Där skulle den unika, kalkgynnade floran utarmas om inte området hölls öppet. Vi röjer därför kalkbrottet vår och höst vilket gynnar insekter och växter, inte minst alla orkidéer. Kalkbrottet är också ett vackert minnesmärke av en gammal kalkbrytningsepok. Vi röjer sly och eldar. Föreningen står för resekostnader. Ta med handskar och sekatör om du har (övriga redskap finns att låna) och matsäck.

 Samåkning kl. 09.00 från Östra Promenaden/Hospitalsgatan

Info och anmälan: Jan Axelsson, 073-587 04 95, mirjamidestrom@gmail.com

Det är viktigt att göra anmälan eftersom datum kan komma att ändras vid dålig väderlek