Rovdjurskonferens på Järvzoo

27 oktober 2019 Söndag 09:30 - 16:00 Järvsö Gävleborg länsförbund Skog och naturvård

Naturskyddsföreningen Gävleborgs höstkonferens har tema rovdjur och hålls på Järvzoo http://jarvzoo.se/ i samarbete med Rovdjurscentret De 5 stora, https://www.de5stora.com/

09.30    Ankomstfika

10.00    Föreläsning De 5 Stora

11.00    Kort bensträckare

11.10    Föreläsning Länsstyrelsen Gävleborg Stora rovdjur och artskydd i Gävleborgs län – hur arbetar länsstyrelsen? Del 1

12.00    Lunch

12.45    Föreläsning  Länsstyrelsen Gävleborg Stora rovdjur och artskydd i Gävleborgs län – hur arbetar länsstyrelsen? Del 2

13.45    Kort bensträckare

13.55    Naturskyddsföreningens rovdjurspolicy och syn på viltförvaltning

14.40    Fikarast

15.00    Diskussion om vad vi vill och kan göra gällande rovdjur i länet

15.45    Sammanfattning

16.00    Slut

 

Med reservation för ändringar. 

Kostnadsfritt för medlemmar. 250 kr för dig som ännu inte är medlem - bli gärna medlem! Se www.naturskyddsforeningen.se/medlem

Anmälan senast 20 oktober via https://bit.ly/2XrAQjt Kansliet mailar ut deltagarlista för samåkning till alla anmälda senast 22 oktober.