Sätila Sanddagen

Samfälligheten Sätila Sands dag, där de visar sitt natursköna område. Vi medverkar med studier av vattenfaunan och naturvandring bland sällsynta växter, lavar och insekter. 

25 augusti 2019 Söndag 10:00 - 14:30 Mark Mark Skog och naturvård

Samfälligheten Sätila Sands dag, där de visar sitt natursköna område. Vi medverkar med studier av vattenfaunan och naturvandring bland sällsynta växter, lavar och insekter.