Seminarium: Hur får vi ihop det hållbara energipusslet?

För att undvika katastrofala klimatförändringar behöver världens energisystem ställas om och alla fossila utsläpp upphöra. Sverige har på många sätt unikt goda förutsättningar att leda utvecklingen, med tillgång till reglerbar vattenkraft, goda vindlägen och hållbara biobränslen. Samtidigt går omställningen alldeles för långsamt och utsläppen ökar såväl inom industrin som in- och utrikes transporter. Välkommen till Naturskyddsföreningens frukostseminarium där vi lanserar vår nya rapport om hur energisystemet kan ställas om till 2040.

7 november 2019 Torsdag 08:00 - 09:30 Stockholm Naturskyddsföreningen riks Klimat, energi

Genom att studera hållbar el- och värmeproduktion, parallellt med hur energieffektivisering kan ske inom samtliga sektorer, målas en ny bild av energisystemet upp. Biobränslen spelar en viktig roll, men begränsas av hur mycket vi hållbart kan ta ut ur skogen. Nya flexibla resurser står för viktiga pusselbitar i omställningen. Rapporten visar att en hållbar energi- och klimatomställning är möjlig, men för att den ska ske i tid måste vi  börja nu. 

Med oss på lanseringen har vi därför representanter från företag och politiska partier som kan vara en del i att möjliggöra omställningen – med såväl tekniska lösningar som politiska beslut och styrmede

Program: 

Johanna Sandahl, ordförande Naturskyddsföreningen, hälsar välkommen och moderarar seminariet.

Kristina Östman, energisakkunnig Naturskyddsföreningen, presenterar rapporten och de viktigaste slutsatserna.

Tre företag berättar hur deras produkter och tjänster kan möjliggöra energiomställningen:

Björn Berg, Ngenic, om hur smart uppvärmning kan balansera el- och fjärrvärmesystemet.

Jakob Hammarback, Moveabout, om hur vi snabbare kan ställa om till elbilar genom att dela. 

Joakim Byström, Absolicon, om hur solvärme kan göra fjärrvärmesystemet hållbart. 

En politikerpanel om hur vi möjliggör energiomställningen genom politiska beslut och styrmedel:

Lorentz Tovatt, Miljöpartiet.

Lotta Olsson, Moderaterna.

Patrik Engström, Socialdemokraterna.

Rickard Nordin, Centerpartiet.

Plats: Usine, Södermalmsallén 36-38, närmaste T-bana är Medborgarplatsen, uppgång mot Folkungagatan

Tid: torsdag 7 november. Frukost serveras från 8.00 och seminariet pågår från 8.30 till 9.30

Antalet platser är begränsade – anmäl dig redan idag genom att fylla i formuläret här. Seminariet är kostnadsfritt men utebliven närvaro debiteras 100 kr.