Seminarium: Hur mår sjön Sommen och hur skyddas den bäst, Tranås

Onsdagen den 13 november. Kl 12-17, vid Solviken konferens och
vandrarhem. Lunch och kaffe erbjuds. Anmälan krävs.

13 november 2019 Onsdag 00:00 Tranås Tranås Hav och vatten, Miljögifter, Skog och naturvård

Onsdagen den 13 november. Kl 12-17, vid Solviken konferens och
vandrarhem. Lunch och kaffe erbjuds. Anmälan krävs.

Med fokus på bevarandet av sjön Sommen arrangeras
ett seminarium tillsammans med Länsstyrelsen för att
belysa sjöns viktiga naturvärden och de olika sätt som
dess skydd kan förbättras.

Representanter från Länsstyrelserna i Östergötland och Jönköpings län
kommer att medverka och kommunerna runt sjön Sommen är inbjudna
. Moderator: Naturskyddsföreningens generalsekreterare Karin Lexén.

Program:
12:00  Vegetarisk lunch
13:00  Inledning - Naturskyddsföreningen
13:10  Vattenförvaltning och miljökvalitetsnormer
13:50  Riksintresset sjön Sommen
14:30  Kaffe
15:00  Paneldiskussion
16:00  Frågestund
16:15   Sammanfattning - Naturskyddsföreningen
17.00  Avslutning

Frågor? Kontakta Märta Svärd på: 072-381 04 42
Anmälan senast den 4 november till: nf.tranas@gmail.com
Kostnad för lunch och kaffe: 150kr/person. Ange ev. specialkost.

Evenemanget arrangeras i samarbete med Naturum Sommen, Solvikens konferens och NF:s länsförbund och kretsar runt sjön.