Seminarium: Hur mår sjön Sommen och hur skyddas den bäst, Tranås

Onsdagen den 13 november. Vid Solviken konferens och
vandrarhem. Närmare information kommer efter sommaren.

13 november 2019 Onsdag 00:00 Tranås Tranås Hav och vatten, Miljögifter, Skog och naturvård

Onsdagen den 13 november. Vid Solviken konferens och
vandrarhem. Närmare information kommer efter sommaren.

Med fokus på bevarandet av sjön Sommen arrangeras
ett seminarium tillsammans med länsstyrelsen för att
belysa sjöns viktiga naturvärden och de olika sätt som
dess skydd kan förbättras. Representanter från både
Länsstyrelsen i
Östergötlands och Jönköpings län
kommer medverka. Evenemanget arrangeras i
samarbete med Naturum Sommen och NF-kretsarna
runt sjön. Tider och program meddelas efter
sommaren.

Ansvarig:
Märta Svärd 072-381 04 42 marta.svard@outlook.com