Seminarium: Vem ska bestämma över naturen?

Naturskyddsföreningen och Civil Rights Defenders arrangerar ett panelsamtal om samers rättigheter och utnyttjande av naturresurser i Sápmi. FN:s rasdiskrimineringskommitté har vid ett flertal tillfällen kritiserat Sverige för brister när det gäller samernas rättigheter som urfolk.

3 juni 2020 Onsdag 16:30 - 18:00 Digitalt Naturskyddsföreningen riks Skog och naturvård

I det här seminariet diskuterar vi hur Sverige kan leva upp till sina internationella åtaganden och hur samer kan få större inflytande då det gäller utnyttjandet av naturresurser som skog, gruvor, vind- och vattenkraft inom sina traditionella områden.

Värd för seminariet är Camilla Hansén, Miljöpartiet de gröna.

Deltagare

  • Marita Stinnerbom - Sametinget
  • Helena Dådring - Landsförbundet Svenska Samer Stefan Mikaelsson - Sametinget
  • Marie B Hagsgård - Vice president Europarådets rådgivande kommitté för Ramkonventionen för skydd av nationella minoriteter
  • Amanda Lind - Kultur- och demokratiminister
  • Karin Lexén - generalsekreterare Naturskyddsföreningen
  • Anders L Petterson - executive director Civil Right Defenders

 
Var:​ ​Digitalt via Google Meet, länk mejlas ut till anmälda deltagare.

När: ​onsdag ​3 juni, kl 16.30-18. Anmälan senast 3 juni, kl 12.

​​Länk till anmälningsformulär

Program

16.30 Camilla Hansén, riksdagsledamot Miljöpartiet, hälsar välkommen.

16.35 Anders L Pettersson och Karin Lexén presenterar samarbetet om samers rättigheter och naturskydd.

16.45 Samers rättigheter, Marie B. Hagsgård

17.00 Deltagarna presenterar sig och sina utgångspunkter

17.20 Samtal, modererat av Karin Lexén

17.45 Hur vill vi gå framåt?

18.00 Möjlighet för fortsatt samtal en stund.