SENARELAGT: Ordinarie stämma i Orsakretsen

Kallelse till stämman/årsmötet kommer att annonseras på kretsens webbplats en månad före mötet, samt i Orsakompassen.

16 maj 2021 Söndag 18:00 Orsa Orsa Hållbar konsumtion, Klimat, energi, Hav och vatten, Jordbruk och mat, Miljögifter, Skog och naturvård, Miljörätt

Klicka på länken här bredvid för att läsa aktuellt inlägg på kretsens webbplats.