Sista säsongens trollsländekickoff

Allra sista säsongen i vårt trollsländeprojekt 2009-2014 sparkar igång denna majdag. Anmäl dig till Magnus!

Programpunkter:

1) Vi är glada att kunna avslöja att legendaren Ulf Norling kommer att berätta om grön mosaikslända / Aeshna viridis: dess speciella biologi, hur larverna lever, och kan hittas och identifieras, med mera. Ulf kommer också att visa hur fjällmosaiksländans larver ser ut, med anledning av 2) nedan.

11 maj 2014 Söndag 15:00 - 17:30 SNF Skånes kansli i Lund Skåne länsförbund Skog och naturvård

Allra sista säsongen i vårt trollsländeprojekt 2009-2014 sparkar igång denna majdag. Anmäl dig till Magnus!

Programpunkter:

1) Vi är glada att kunna avslöja att legendaren Ulf Norling kommer att berätta om grön mosaikslända / Aeshna viridis: dess speciella biologi, hur larverna lever, och kan hittas och identifieras, med mera. Ulf kommer också att visa hur fjällmosaiksländans larver ser ut, med anledning av 2) nedan.

2) Enligt en del litteratur förekommer fjällmosaikslända i Skåne, men vi har inte lyckats hitta den under projektet. Ola Elleström resonerar kring de äldre uppgifter som finns, omständigheter kring dessa, hur det ser ut på andra lokaler i södra Sverige där arten förekommer och i vilka områden och på vilka lokaler vi främst bör leta efter den. Finns fjällmosaikslända i Skåne ska vi hitta den 2014!

3) Magnus Billqvist kommer med anledning av att det är sista säsongen och hela projektet under året ska redovisas, att presentera hur man gjort detta i andra länder. Magnus visar upp andra atlasprojekt och redogör för trender som rör t ex de arter som tros vara på väg hit.

4) Linda Birkedal kommer att peppa alla närvarande med allehanda tips och hjälpmedel och saker att tänka på för att få ut så mycket som möjligt av den sista säsongen.

Vi återkommer ganska snart med mer.