Skog i Kronoberg - Exkursion

Del av projektet "Skog i Kronoberg". Vi besöker områden med naturskog och produktionsskog vid Mellansjön utanför Vislanda.

Samling på parkeringen för vandringsleder vid Obyvägen strax norr om Kojtet, det finns en skylt ”Vandringsleder” vid en gul barack. Medtag eget fika och lupp, samt grova kängor eller stövlar eftersom det kan vara blött.
Samarrangemang med Naturskyddsföreningen i Växjö.

Anmälan till Per Darell, 072-5086686 eller per.darell@gmail.com.

7 november 2020 Lördag 10:00 - 13:00 Vislanda Alvesta Skog och naturvård

Del av projektet "Skog i Kronoberg". Vi besöker områden med naturskog och produktionsskog vid Mellansjön utanför Vislanda.

Samling på parkeringen för vandringsleder vid Obyvägen strax norr om Kojtet, det finns en skylt ”Vandringsleder” vid en gul barack. Medtag eget fika och lupp, samt grova kängor eller stövlar eftersom det kan vara blött.
Samarrangemang med Naturskyddsföreningen i Växjö.

Anmälan till Per Darell, 072-5086686 eller per.darell@gmail.com.

Eniro karta https://kartor.eniro.se/m/qlqpF
GPS-koordinater RT90 6296838/1419656, SWEREFF99TM 6294295/468875