Skogen och dess biologiska mångfald

Studiecirkel med inledningsvis 4 träffar. Vi tittar närmare på vad en skog är. Vilka strukturer och förhållanden är viktiga för att de mer krävande arterna ska finna livsutrymme. Vi lär oss känna igen några typiska s.k. signalarter av mossor och lavar. Träffar var fjortonde dag, under våren även ute. Finns intresse fortsätter vi med nya cirklar under året med inriktning på andra artgrupper.
Studiefrämjandets lokal,   Kl. 18:30

20 mars 2019 Onsdag 18:30 - 21:00 Alingsås Alingsås Skog och naturvård

Studiecirkel med inledningsvis 4 träffar. Vi tittar närmare på vad en skog är. Vilka strukturer och förhållanden är viktiga för att de mer krävande arterna ska finna livsutrymme. Vi lär oss känna igen några typiska s.k. signalarter av mossor och lavar. Träffar var fjortonde dag, under våren även ute. Finns intresse fortsätter vi med nya cirklar under året med inriktning på andra artgrupper.
Studiefrämjandets lokal,   Kl. 18:30