Skogens Dag i Högbo Bruk

25 augusti 2018 Lördag 10:00 - 15:00 Högbo Gävleborg länsförbund Skog och naturvård

Längs en slinga med tipsfrågor finns vi med några bord och visar upp några mossor, lavar, svampar, tickor och blommor och låter barnen fånga insekter i håv mm – för att ta del av den biologiska mångfalden i skogen. Lavskrikans livsvillkor presenteras. Vi deltar tillsammans med andra organisationer och företag med anknytning till skogen. 

Naturskyddsföreningen deltar och presenterar lite lavar och annat vi kan finna i skogen.

Ni som är i närheten ta gärna med barn och barnbarn och kom och gå en liten slinga mellan kl. 10-15.

Välkommen med!

(Se affisch)