Skogsdag på Torsö

En dag i skogen tillsammans med grannkretsar och andra intresserade

21 mars 2021 Söndag 11:00 Mariestad Mariestad Klimat, energi, Skog och naturvård

Samling på Torsö vid korsningen efter bron (drygt en halv kilometer från brofästet, på avtagsvägen till Klippingsberg, se karta). Vi ger slutsatser av vårt projekt – hur man avverkar träd och har skogen kvar. Beskriver även hantering av granbarkborrar. Vi avslutar vid tretiden.

Medtag egen fikakorg samt egen skål, sked och kopp för smakprovslunch.

(Biokoltillverkning kommer att visas vid senare tillfälle.)