Skogsexkursion Osaby

Skogen i Osaby förvaltas nu av en lokal stiftelse och kommer att skötas så att största möjliga naturvårdsnytta uppnås. Det innebär att andelen gran kommer att minskas till förmån för lövträd och tall.

16 maj 2021 Söndag 09:00 Osaby (reservat-parkeringen) Alvesta Skog och naturvård

Vi går en runda och tittar på olika typer av skog och tar del av planerna för framtidens skog på fastigheten.

Anmälan senast 12 maj

I samarbete med Växjö-kretsen