Skogsexkursion Osaby Söndag 16 maj

Skogen i Osaby förvaltas nu av en lokal stiftelse och kommer att skötas så att största möjliga naturvårdsnytta uppnås. Det innebär att andelen gran kommer att minskas till förmån för lövträd och tall. Vi går en runda och tittar på olika typer av skog och tar del av planerna för framtidens skog på fastigheten.

Samarrangemang med Osabystiftelsen och Alvesta Naturskyddsförening .

Samling:  Reservatsparkeringen i Osaby. Anmälan till Uno Pettersson senast 12 maj.

16 maj 2021 Söndag 09:00 Växjö Växjö Skog och naturvård

Skogen i Osaby förvaltas nu av en lokal stiftelse och kommer att skötas så att största möjliga naturvårdsnytta uppnås. Det innebär att andelen gran kommer att minskas till förmån för lövträd och tall. Vi går en runda och tittar på olika typer av skog och tar del av planerna för framtidens skog på fastigheten.

Samarrangemang med Osabystiftelsen och Alvesta Naturskyddsförening .

Samling:  Reservatsparkeringen i Osaby. Anmälan till Uno Pettersson senast 12 maj.