Skogsgruppen gör återbesök i Besseravinen

16 september 2018 Söndag 10:00 Bollnäs Gävleborg länsförbund Skog och naturvård

Skogsgruppen gör återbesök i Besseravinen vid Lindefallet för eventuellt nya upptäckter.
Vi har hittat mycket fint i området.
Samling 10.00 i Kungsgården där gamla E4 korsar vägen mot Trönö. Norrifrån kan man stanna vid gamla vägkrogen i Lindefallet – så kan vi hämta upp där.
Kontakt: Alf Pallin tel. 070-247 44 20.
Ta med matsäck och lupp om du har. Stövlar kanske behövs.
Välkomna!