Skogsinventering i Los

26 september 2020 Lördag 09:30 - 16:00 Gävle Gävleborg länsförbund Skog och naturvård

Vi hjälps åt att inventera skogsområden kring Nätsjöbäcken ca 1 mil söder om Los. I området finns flera fina nyckelbiotoper. Samling kl 9.30 vid en stor eldpallkoja i Tensberg vid vägen mellan Los och Lobonäs.

Anmälan senast 20 sept via https://shorturl.at/cmA89  

Om man vill kan man tälta eller övernatta i egen regi och fortsätta inventera sön 27 sept i en mindre grupp. 

Mer info: 070-343 66 73 hedmanjan49@gmail.com