Skogsträff med fortbildning om mossor

Välkommen till årets inneträff med Skogsgruppen Gävleborg!

17 mars 2019 Söndag 11:00 - 15:00 Bollnäs Gävleborg länsförbund Skog och naturvård

Prel program:

11-13 Lär dig mer om mossor med Tomas Troschke, koordinator "Åtgärdsprogram hotade arter" länsstyrelsen Gävleborg

13-13.30 Rejält fika/enklare lunch

13.30-16 Diskussion: Vad vill vi göra i Skogsgruppen Gävleborg framöver?

Plats: Studiefrämjandet Bollnäs, Långg. 26

Anmälan senast 14 mars via http://alturl.com/btvbb