Skyfallshantering i Lund

Dagens cykeltur handlar om "skyfallshantering", dvs lösningar som gör det möjligt att ta emot ovanligt mycket regn på en gång. Deltagarna kommer att besöka platser med genomförda lösningar och platser där det skulle vara möjligt att göra olika insatser. Vi kommer också att diskutera hur kommunen och enskilda fastighetsägare kan arbeta förebyggande på området, och hur skyfallshantering kan samverka med annat miljöarbete.

18 april 2021 Söndag 10:00 Lund Lund Klimat, energi, Hav och vatten

 

Tim Delshammar från VA SYD leder cykelturen.

Samling med cykel vid Geocentrum på Helgonavägen (mitt emot Gerdahallen) kl 10.