Slåtter i Hanebo, Stugubacken

Stugubacken är en sluttande, samtidigt böljande blomsteräng med skrattretande mängder av prästkragar, blåklockor, gullris och ljuvliga rödskiftande gräs av typen rödven, kruståtel, någon tuvtåtel och gulnad vårbrodd.

 Den väldiga ”alpängen” måste slåttras sent varje år så att fröna hinner mogna. Ibland betar djur där.

9 augusti 2020 Söndag 10:00 - 17:00 Hanebo, Stugubacken Gävleborg länsförbund Jordbruk och mat, Skog och naturvård

Stugubacken är en sluttande, samtidigt böljande blomsteräng med skrattretande mängder av prästkragar, blåklockor, gullris och ljuvliga rödskiftande gräs av typen rödven, kruståtel, någon tuvtåtel och gulnad vårbrodd.

 Den väldiga ”alpängen” måste slåttras sent varje år så att fröna hinner mogna. Ibland betar djur där.

Välkommen på slåtter!