Slåtter på Domedejla mosse

Denna lördag hjälper LNF Naturskyddsföreningen i Lomma–Bjärred att slå en del av Domedejla mosse i Bjärreds norra utkant. Från början var det en mindre sjö, men efter utdikning för att skapa åkermark är det nu en liten sumpskog med några öppna ytor. Mossen är numera ett kommunalt naturreservat.

15 augusti 2020 Lördag 09:30 Lund Lund Skog och naturvård

Vi samlas kl. 10.00 vid parkeringen för Domedejlas förskola, söder om Rutsborgsskolan. Vägen till skolan börjar där Västanvägen gör en skarp sväng. Buss 137 avgår preliminärt från Lund C kl. 9:27 och kommer till Löddesnäsvägen kl. 9:57 efter att ha passerat Bjärreds centrala delar. (Kontrollera busstiderna för säkerhets skull!) Det finns redskap att låna, men ta med fika, oömma kläderoch vattentäta skor.