Slåtter på Domedejla mosse i Bjärred

Vi hjälper Naturskyddsföreningen i Lomma–Bjärred att slå en del av denna mosse i Bjärreds norra utkant. Från början var det en mindre sjö, men efter utdikning för att skapa åkermark är det nu en liten ungskog med några öppna ytor.

17 augusti 2019 Lördag 00:00 Bjärred Lund Skog och naturvård

Vi samlas kl. 10:00 vid parkeringen för Domedejlas förskola, söder om Rutsborgsskolan. Vägen till skolan börjar där Västanvägen gör en skarp sväng. Buss 137 avgår från Lund C kl. 9:27 och kommer till Löjtnantsvägen kl. 9:57 efter att ha passerat Bjärreds centrala delar. Kontrollera busstiderna för säkerhets skull! Ta med fika, oömma kläder, arbetshandskar och vattentäta skor. Vi har redskap till utlåning.