Slåtter på Håsta äng, Hudiksvallsbygden.

Välkomna till slåtter på gammalt vis.

15 augusti 2020 Lördag 09:00 - 17:00 Hudiksvall Gävleborg länsförbund Jordbruk och mat, Skog och naturvård

Med liar och räfsor slår vi och samlar ihop gräset som får torka på en hässja. En del gräs  och örter får ligga kvar och torka på marken för att fröa av sig.

Många villiga händer gör arbetet lätt! Kom du med! Vi har redskap att låna ut. Vi bjuder på dricka!