Slåtter på Snåltäppan

Söndagen den 18 augusti har vi den årliga slåttern på Snåltäppan. Detta är ett samarbete mellan Järfällakretsen, Järfälla kommun och den lokala hembygdsföreningen. Vi samlas 09.45 vid Bruketparkeringen som ligger utmed vägen till Görvälns slott. Vi går sedan tillsammans till Snåltäppan som även den ligger utmed vägen till Görvälns slott. 

18 augusti 2019 Söndag 09:45 Järfälla Järfälla Jordbruk och mat, Skog och naturvård

Söndagen den 18 augusti har vi den årliga slåttern på Snåltäppan. Detta är ett samarbete mellan Järfällakretsen, Järfälla kommun och den lokala hembygdsföreningen. Vi samlas 09.45 vid Bruketparkeringen som ligger utmed vägen till Görvälns slott. Vi går sedan tillsammans till Snåltäppan som även den ligger utmed vägen till Görvälns slott. 

Efter, som vi tror, en fin blomningssäsong slår vi ängen med lie, räfsar ihop höet och hässjar det. När vi slår och räfsar sprider vi fröerna till omgivningen. Höet som forslas bort minskar näringstillförseln och efterliknar därmed traditionell ängsskötsel.

Verktyg finns på plats och om du inte slagit med lie tidigare får du instruktioner hur du gör,

Efter arbetet bjuder vi som vanligt på mackor och dricka (kaffe/te). 

Tid ca. 3 timmar. Mer info: Karin Hanze 070 572 0840