Slåtter på Snåltäppan

Söndag 23 augusti kl. 9.45 samlas vi på bruketparkeringen. Vi går tillsammans till Snåltäppan. Det är nu dags att använda lie och räfsa för att samla ihop årets växtlighet i en hässja. Du kan lära dig att slå med lie. Det god möjlighet att hålla avstånd om det behövs. Vi bjuder på mackor och kaffe/te. Ca 2 timmar

Detta är ett samarbete mellan Järfällakretsen och Järfälla kommun och Hembygdsföreningen. Kommunen bidrar med liar och räfsor.

Mer info Karin Hanze o7o 572 08 40

23 augusti 2020 Söndag 09:45 Järfälla Järfälla Jordbruk och mat

Söndag 23 augusti kl. 9.45 samlas vi på bruketparkeringen. Vi går tillsammans till Snåltäppan. Det är nu dags att använda lie och räfsa för att samla ihop årets växtlighet i en hässja. Du kan lära dig att slå med lie. Det god möjlighet att hålla avstånd om det behövs. Vi bjuder på mackor och kaffe/te. Ca 2 timmar

Detta är ett samarbete mellan Järfällakretsen och Järfälla kommun och Hembygdsföreningen. Kommunen bidrar med liar och räfsor.

Mer info Karin Hanze o7o 572 08 40