Slåtter på Tussudden

Skötseln av ängen är mycket viktig för att bevara mångfalden av blommor, insekter och andra organismer. Detta är årets viktigaste dag och alla medlemmar har möjlighet att hjälpa till efter bästa förmåga. Det finns arbetsuppgifter av olika slag och ju fler vi blir desto roligare har vi och snabbare blir vi färdiga.

Föreningen bjuder på mat, därav anmälan senast 8 augusti. Kanske vill du ta med extra vatten eller kaffe?

11 augusti 2019 Söndag 09:00 - 13:00 Växjö Växjö Skog och naturvård

Skötseln av ängen är mycket viktig för att bevara mångfalden av blommor, insekter och andra organismer. Detta är årets viktigaste dag och alla medlemmar har möjlighet att hjälpa till efter bästa förmåga. Det finns arbetsuppgifter av olika slag och ju fler vi blir desto roligare har vi och snabbare blir vi färdiga.

Föreningen bjuder på mat, därav anmälan senast 8 augusti. Kanske vill du ta med extra vatten eller kaffe?

Samåkning från Parkeringen Norrtull(Vid Norrtullskolan mot Domkyrkan)
För de som ordnar samåkningen själva  och åker direkt till ängen finns en vägbeskriving bland länkarna till höger.

Ansvariga: Ingemar och Uno