Slåtter vid Nedre Pundet

Västerbergslagens krets slår ett mindre område vid Nedre Pundet, 7,5 km från Norhyttan efter vägen mot Gänsen.

8 augusti 2020 Lördag 10:00 - 13:00 Nedre Pundet Västerbergslagen Jordbruk och mat

På förfrågan från Länsstyrelsen har vi hävdat denna plats sedan 5 år tillbaka för att gynna arten låsbräken, som finns där.

Tag med lie eller räfsa, men vi har redskap att låna ut också. 

Alla är välkomna!