Slåtterdag på Wij Trädgårdar

8 juli 2019 Måndag 00:00 Ockelbo Gävleborg länsförbund Jordbruk och mat

En inspirerande dag om hur du kan gynna biologisk mångfald genom att hävda en slåtteräng.

Läs mer på www.eko-torget.nu och www.lienätverket.se