Slåtterdag Södra Tolsboda. OBS! I N S T Ä L L D !

SLÅTTERDAGEN INSTÄLLD!!!!

På grund av flyttat datum, och ogynnsamma väderbetingelser, ser vi os nödsakade att ställa in slåtterdagen.

Det myckna regnandet gör att det slagna graäset blir mycket svårhanterat med de resurser som vi har att illgå.

OBS! AKTIVITETEN INSTÄLLD!

17 augusti 2019 Lördag 09:30 Karlskoga Karlskoga Jordbruk och mat, Skog och naturvård

SLÅTTERDAGEN INSTÄLLD!!!!

På grund av flyttat datum, och ogynnsamma väderbetingelser, ser vi os nödsakade att ställa in slåtterdagen.

Det myckna regnandet gör att det slagna graäset blir mycket svårhanterat med de resurser som vi har att illgå.

OBS! AKTIVITETEN INSTÄLLD!