Slåtterdags i Domedejla

Åter dags för ett trevligt arbetspass, då vi med lie och räfsa skapar utrymme för den flora vi vill se frodas på vår slåtteräng. Före arbetet inventerar vi områdets växter och insekter. Glöm inte fika.

Samling: Lomma busstation kl. 10.00 eller Rutsborgskolan kl. 10.15.

 

11 augusti 2018 Lördag 10:15 - 12:30 Bjärred Lomma-Bjärred Skog och naturvård

Åter dags för ett trevligt arbetspass, då vi med lie och räfsa skapar utrymme för den flora vi vill se frodas på vår slåtteräng. Före arbetet inventerar vi områdets växter och insekter. Glöm inte fika.

Samling: Lomma busstation kl. 10.00 eller Rutsborgskolan kl. 10.15.