Slåtterdags i Domedejla

Lördag 15 augusti

15 augusti 2020 Lördag 00:00 Lomma Lomma-Bjärred Jordbruk och mat, Skog och naturvård

Med lie och räfsa tar vi bort årets gräs. Lunds naturskyddsförening hjälper till även i år. Före arbetet inventerar vi växter och insekter på ängen. Tag med fika.

Samling: Lomma busstation kl. 10.00 

Rutsborgsskolan kl. 10.15

Ansvarig: Lars-Göran 0721-84 73 26