Slåttersöndag i Assbergsreservatet.

Samling vid Kvarnagården,Assberg kl. 08.30.

6 augusti 2017 Söndag 08:30 Mark Mark Skog och naturvård

Ta med fikakorg och lie och/eller räfsa. Vi prioriterarVästängen och ”svackan”.Efter slåttern bjuder KNF på lunch i det gröna.Vi håller på till ca kl. 13.Se information på Facebook och ”inför” i Borås Tidning.