Södertäljes naturreservat

En representant från miljökontoret kommer att berätta om Södertäljes naturreservat och miljövårdsarbete. Därefter hålls öppet styrelsemöte.

Tid: Onsdag 13/1 kl. 1800

Plats: Södertälje Stadshus (lokal Symfonin) alternativt digitalt. Information publiceras här under december.

13 januari 2021 Onsdag 18:00 Södertälje Södertälje-Nykvarn Skog och naturvård

En representant från miljökontoret kommer att berätta om Södertäljes naturreservat och miljövårdsarbete. Därefter hålls öppet styrelsemöte.

Tid: Onsdag 13/1 kl. 1800

Plats: Södertälje Stadshus (lokal Symfonin) alternativt digitalt. Information publiceras här under december.