Spännande mossor i Bockebodaskogen

Rune Stenholm Jacobsen visar mossor som visar högt naturvärde. Ta med lupp eller vänd kikaren bakfram. Det blir långsam förflyttning så ta med varma kläder och stövlar. Samling vid Bockatorpet varifrån vi samåker. (Bockeboda ligger S om Önnestad)

5 november 2017 Söndag 10:00 Kristianstad / Bockeboda Kristianstad Skog och naturvård

Rune Stenholm Jacobsen visar mossor som visar högt naturvärde. Ta med lupp eller vänd kikaren bakfram. Det blir långsam förflyttning så ta med varma kläder och stövlar. Samling vid Bockatorpet varifrån vi samåker. (Bockeboda ligger S om Önnestad)