Spännande mossor på norra Öland

Söndag 13 oktober. Start från Träffpunkt Öland i Färjestaden 9.15 / Sandviks kvarn 10.00. åter ca 13.00 vid träffpunkten. Med Crister Albinsson letar vi vanliga och rara mossor på alvar och klint. Samarr. med Ölands Bot. För.

13 oktober 2019 Söndag 10:00 - 13:00 Sandviks kvarn Öland Skog och naturvård

Söndag 13 oktober. Start från Träffpunkt Öland i Färjestaden 9.15 / Sandviks kvarn 10.00. åter ca 13.00 vid träffpunkten. Med Crister Albinsson letar vi vanliga och rara mossor på alvar och klint. Samarr. med Ölands Bot. För. Info: Börje Ekstam 0485-77424 borje.ekstam@naturskyddsforeningen.se