Språka mellan tallarna - Stadsskogen

 Språka mellan tallarna i  Stadsskogen

Vi ordnar olika aktiviteter ut i naturen och den vackra sommar dag  går vi  runt i naturreservatet Stadsskogen och vi lär oss av varandra det vi ser och hör på vandringen.

4 juni 2020 Torsdag 14:30 Nora Örebro länsförbund Skog och naturvård

 Språka mellan tallarna i  Stadsskogen

Vi ordnar olika aktiviteter ut i naturen och den vackra sommar dag  går vi  runt i naturreservatet Stadsskogen och vi lär oss av varandra det vi ser och hör på vandringen.

Samling vid informationsskylten vid Stensnäsvägen 11, kl 14.45 Ingen samåkning från Nora torg.  Men vi är några som cyklar från Nora torg kl 14.30.

 

Vi är ute i ca två timmar. Ta gärna med matsäck.

Kontaktperson är Kajsa Grebäck, 072-546 01 06. Hala Byuraq (pratar även arabiska)

 

 

 

http://bergslagens-kt.se/parkskognatur/naturvard/naturreservat/naturreservatnora/stadsskogen.4.210dbc8915892247ad4a96f1.html

 

http://bergslagens-kt.se/download/18.210dbc8915892247ad4a9750/1482327515927/Folder+stadsskogen.pdf